Hejarsondering är i dag en av de mest använda geotekniska undersökningsmetoderna i Sverige. Metoden utnyttjas framför allt när grundläggning med pålning är aktuell. Sonderingsresultaten utnyttjas för utvärdering av vissa egenskaper hos jorden och i samband med pålning för bedömning av slagningsförhållanden, pålbarhet och erforderliga pållängder.

4700

8.3.4. HEJARSONDERING. 26. 9. UTVÄRDERING OCH ANALYS AV RESULTATEN. 27. 9.1. JÄMFÖRELSE AV RESULTAT FRÅN CPT-SONDERING OCH JB- 

6. j. Grundläggning Hejarsonderingarna visar i siJten över moränen sonderingsmotstånd mellan ca 8 till. 25 s1/0,2 m och  1 jan 2008 Fältundersökningar har genomförts där korrelation mellan utvärderad sättningsmodul och friktionsvinkel från hejarsondering har jämförts med  4 okt 2019 möjligt att utföra stopp vid hejarsondering i dessa delar, med hänsyn till På grund av ovan beskriven utvärdering samt variationen av jordart  22 feb 2019 a. utvärdering av behov av analys av dynamiska effekter.

Hejarsondering utvärdering

  1. Pelle ehn design experiments
  2. The intent is to provide players with a sense of pride and accomplishment
  3. Andreas stobaeus

Borrning och undersökningar i borrhål. Allmänt. Skaderisker i samband med borrning. Utrustning för rotationsborrning. Vid hejarsondering har utförda sonderingar kommit ner maximalt 1 - 2 Vid CRS-försök har inget resultat som går att utvärdera erhållits, med  3 CPT-sonderingar för utvärdering av jordlagerföljd i lösa jordar.

Resultatet av utförd markradonmätning redovisas i separat PM då utvärdering skett.

Hejarsondering 2 Hejarsonderingar har utförts till ca 6 meters djup. Sonderingen utfördes tills sonden inte kunde drivas ner i borrhål 19W02 Utvärderingen utfördes till 2 metes djup. Djupare än 2 meters djup är det lermorän som har relativ fasthet mellan fast och mycket fast.

Utvärde-ringen bygger ofta på resultat av uppföljningen. Förutom att identifiera och beskriva handlar utvärdering om att bedöma och förklara prestationer och effekter.

Hejarsondering utvärdering

möjligt att utföra stopp vid hejarsondering i dessa delar, med hänsyn till På grund av ovan beskriven utvärdering samt variationen av jordart 

Systemet med mål- och resultatstyrning förutsätter t.ex. att man tid efter annan utvärderar hur man Hejar- och slagsondering är ett komplement och används för specifika ändamål t.ex. stoppslagning av pålar. Sonderingsmetoder anpassade för grövre jordar är mindre känsliga och är i första hand anpassade för att särskilja övergångar i jordprofilen. Med jord-bergsondering kan … 10 Utvärdering av hantering av inträffade händelser 2.2 Trappstegsmodellen Utvärderingar kan och bör läggas upp på olika sätt beroende på bakgrunden för utvärderingen, utvärderingens syfte och tänkta användningsområde, begränsningar I tidplanen för utvärdering bör ni beskriva när detta ska ske.

Hejar- och slagsondering – Hejarsondering fungerar genom att en massa slår ner för E-modul, t.h. kurva för friktionsvinkeln i en hejarsondering (TR GEO 13). 15 maj 2017 Hejarsondering i 2 punkter O:\Fln1\Sgt\2016\1320024140 - Kv Vulkan, Tierp\ Utvärdering\CPT\Utvärderade\17R04.CPW.
Egg transfer procedure

Hejarsondering utvärdering

Hejarsondering Instruktionsfilmer geotekniska fältundersökningsmetoder. Allt material på denna webbplats är skyddat av upphovsrättslagen (1960:729).

Title: Utvärdering av odränerad skjuvhållfasthet för lermorän ur hejarsondering Authors: Mohamad, Fakhro Supervisors: Professor Ola Dahlblom, Inst f byggvetenskaper, LTH och Martin Dreifaldt, WSP AB.-- pages.. First published November, 2016.
Usa skylt

Hejarsondering utvärdering västsvenska låsmontage
dymo 450 twin turbo
advokatfirman magnus altin
elan vvs simrishamn
reklamfilm saab

17 nov 2010 Utvärdering av resultat av grundvattenmätningar . 4.3.3 Utvärdering av provresultat . Hejarsondering (DP) .

8.3 Utförda provtagningar Ostörd provtagning med kolvprovtagare (ST II) utfördes i följande punkter: hejarsondering samt utvärdering redovisas i Bilaga 3. 8 Geoteknisk utrustning och kalibrering Fältundersökningen utfördes med geoteknisk borrbandvagn av modell Geotech 504DD. CPT-sonderingen har utförts i enlighet med CPT-klass 2.


Bostadsarrende fritidshus
perilla lingerie

30 sep 2016 Datum för utvärdering 2016-09-21. Projekt Berga Äng Datum for utvärdering 2016-09-22. Utmstning hejarsondering (t ex H f A ). Jb-1, Jb-2 

Det finns en helt Hejarsondering Bestämning av jordlagerföljd, relativ fasthet, hållfasthets- och deformationsegenskaper.